Proekti toetajad: Eesti Haridus-ja Teadusministeerium , Eesti Ajaloomuuseum, kirjastus Avita, kirjastus Koolibri, “Olde Hansa, Apollo raamatukauplus, Eesti ajaloo ja ühiskonnaõpetajate Selts

kolmapäev, 16. jaanuar 2013

KONKURSS


Konkurss „Ajalugu meie ümber“

Organisaatorid: Tallinna Linnamäe Vene Lütseeum (ajalooõpetaja Margarita Rimša), Kohtla-Järve Ühisgümnaasium (ajalooõpetaja Julia Smirnova)
Proekti toetajad: Eesti Haridus-ja Teadusministeerium , Eesti Ajaloomuuseum,  kirjastus Avita,  kirjastus Koolibri, “Olde Hansa, Apollo  raamatukauplusEesti ajaloo ja ühiskonnaõpetajate Selts.
Põhiõppeaine: ajalugu
Projekti teemaga seotud õppeained: arvutiõpetus, kunst, geograafia, kirjandus.
Õpilaste vanus: 5-9 klass
Projekti tüüp: informatiivne, loominguline, praktiline

Projekti eesmärk: oma kodukoha tundma õppimine,  ajaloo vastu huvi arendamine
Projekti ülesanded:
   - tänapäeva Interneti võimaluste kasutamine ning uute mudelite loomine õpetaja ja õpilase suhetes
   - Informatsiooni vahetus erinevate Eesti maakondade õpilaste seas
   - aidata teistel  õpilastel teha virtuaalset reisi mööda Eestimaad

Projekti käik
1. etapp
Registreerimine elektroonilises vormis,  rühmade tutvustus. 
Enda tutvustamine (1 õpilane või meeskond kahest inimesest) blogis 

Ajalugu meie ümber - История вокруг нас - 2

2. etapp
Põhietapp.  Ülesannete täitmine blogis. Konkursi ülesanded  tuleb täita järgmises jarjekorras:
- Virtuaalne reisimine mööda Eesti ajaloolisi kohti
Tuleb teha slide-show, milles on esitatud teie asukoha ajaloolised kohad
- Ajalooline kartograaf
Kaardi koostamine.( kus on näidatud ajaloolised paigad või vaatamisväärsused)
- Ajalooline foto
Osavõtjad pidid  kirjutama  ühest  ajaloosündmusest , mis on ajaloolisel fotol.
- Intervjuu «Enne sinu sündmist»
Võistkonnad pidid  esitama 10 küsimust kellelegi kohalikest elanikest, saamaks teada, missugune elu oli enne nende sündi
- «Ajalooline orienteerumine»
Ekskursiooni marsruudi koostamine.
Iga ülesanne täitmiseks on antud 7-10 päeva ( sõltub raskuse astmest)
3. etapp
Kahekümne parima osaleja( + õpetajad) kokkusaamine Tallinna ajaloomuuseumis . Auhindamine.  Pidulik lõuna ( „Olde Hansa“ - tasuta) ja ajalooline mäng Vanas Linnas

Vajalikud seadmed:
Arvutite ja internetiühenduse olemasolu

Projekti produkt:

Projekti töögraafik:
15.02.2013- 15.05.2013
Tulemuste tabel: 
https://spreadsheets.google.com/pub?key=0Ai2kPiYjsoYZdFBscGR4cDdMYWl0Wm94ZWI3SVNmM2c&hl=ru&output=html

Žürii
Mare Oja  -  Tallinna Ülikool, Ajaloo Instituut; Lektor
David Vseviov    
- Eesti Kunstiakadeemia; Professor
Ago Pajur -  
Tartu Ülikool; Lektor

Lisainfo:
Margarita - Rimša ritari68@gmail.com   
Julia Smirnova - 227.julia@gmail.com 

Конкурс "История вокруг нас"

Организаторы: Tallinna Linnamäe Vene Lütseeum (учитель истории Маргарита Римша), Kohtla-Järve Ühisgümnaasium (учитель истории Юлия Смирнова)

Проект поддерживают: Министерство образования и науки ЭР, Эстонский исторический музей, издательство «Avita“, издательство „Koolibri“, книжный магазин « Apollo», Olde Hansa, Эстонское общество учителей истории и обществоведения.

Учебный предмет, в рамках которого проводится работа по проекту: история.
Учебные дисциплины, близкие к теме проекта: информатика, искусство, география, литература.

Возраст учащихся, на который рассчитан проект: 5-9 класс.
Тип проекта: информационно-творческий, практический.

Цель проекта:
изучение истории родного края, развитие интереса к истории.
Задачи проекта:
  • использование современных возможностей Интернета для расширения образовательной среды и создания новых моделей сотрудничества учителя и ученика;
  • проявление образовательного и творческого потенциала участников проекта; обмен информацией между учениками разных регионов Эстонии;
  • помощь учеников друг другу в совершении виртуального путешествия по Эстонии
Ход проекта
Этап 1. 
Регистрация в электронной форме. 
Представление участников  (1 ученик или команда из 2-ух человек) на блоге 

Ajalugu meie ümber - История вокруг нас - 2

Этап 2. 
Основной этап: выполнение заданий на блоге.
Задания вместе с подробными рекомендациями будут появляться на блоге проекта в следующем порядке:
- Виртуальное путешествие по историческим местам.
Создание слайд-шоу.
- Исторический картограф.
Составление карты, на которой отмечены исторические достопримечательности.
- Историческое фото.
Участники должны описать одно историческое событие, которое изображено на фото.
- Интервью «До твоего рождения».
Составление экскурсионного маршрута.
Участники должны задать 10 вопросов кому-то из жителей их волости, города или уезда, чтобы выяснить, как жили в их родном городе до их рождения.
- «Историческое ориентирование»
На выполнение каждого задания дается от 7 до 10 дней (в зависимости от степени сложности).
Этап 3. 
Заключительное мероприятие.
Встреча 20 лучших участников (и их учителей)в историческом музее Таллинна. Награждение.Праздничный обед в Olde Hansa. Историческое ориентирование в Старом Таллинне.

Время проекта: 15.02.2013- 15.05.2013

Регистрация:  21.01.2013- 15.02.2013
Таблица результатов:  
Необходимое оборудование: наличие компьютеров и Интернета.
Продукт проекта: создание коллективного блога: http://ajalugu2010.blogspot.com/

Дополнительная информация:
Margarita - Rimša ritari68@gmail.com  
Julia Smirnova - 227.julia@gmail.com  

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar