Proekti toetajad: Eesti Haridus-ja Teadusministeerium , Eesti Ajaloomuuseum, kirjastus Avita, kirjastus Koolibri, “Olde Hansa, Apollo raamatukauplus, Eesti ajaloo ja ühiskonnaõpetajate Selts

esmaspäev, 4. märts 2013

2.ülesanne


Ajalooline foto

Palun leidke  ajalooline foto , mis on  seotud teie linna või valla ajalooga.
Osavõtjad pidid  kirjutama  ühest ajaloosündmusest , mis on ajaloolisel fotol. See võib olla luuletus, muinasjutt, essee või lugu reisist minevikku. Žanrivalik on vaba.
Hinnati töö originaalsust ja seda, kuivõrd olid omavahel seotud tekst ja ajalooline foto, mida valiti. Silmas tuli pidada  ajaloolist konteksti!. Töö mahuks oli kuni 150 sõna.

Ülesanne peab valmis olema hiljemalt 17. märtsil.

Историческое фото

Найдите историческое фото, которое связано с  историей вашего города или волости.
Опишите историческое событие, которое изображено на фото.  Описанием может быть стихотворение, сказка, эссе или  рассказ-путешествие в прошлое собственного сочинения. Выбор жанра за вами.

Оценивается оригинальность работы и то, как связаны между собой текст и историческое фото . В то же время  стоит учитывать исторический контекст события!  Объем работы до 150 слов.

Срок выполнения задания 17 марта!

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar