Proekti toetajad: Eesti Haridus-ja Teadusministeerium , Eesti Ajaloomuuseum, kirjastus Avita, kirjastus Koolibri, “Olde Hansa, Apollo raamatukauplus, Eesti ajaloo ja ühiskonnaõpetajate Selts

teisipäev, 2. aprill 2013

4. ülesanne


Intervjuu „Enne sinu sündmist

Uurige oma linna või valla ajalugu. Intervjueerige kohalikke elanikke. Küsige,
missugune elu oli enne teie sündi. Intervjuus peab olema vähemalt 10 küsimust.
Hinnatakse oskust saada huvitavat infot.

Ülesanne peab valmis olema hiljemalt 14.aprill

Интервью «Еще до твоего рождения»

Узнайте об истории вашего города или волости от очевидца. Возьмите интервью у жителя вашего населенного пункта о том, какой была жизнь в вашем городе до вашего рождения. В интервью должно быть не менее 10 вопросов. Оценивается умение получить интересную информацию.

Задание должно быть выполнено не позднее 14 апреля.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar